Політика конфіденційності

Приватна особа (далі – Клієнт), користуючись сайтом https://easypeasy.com.ua/ (далі – «Сайт») Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ІЗІ ПІЗІ ІНШУРТЕХ» (далі – «Компанія»), а також іншими сервісами Компанії (зокрема, мобільним додатком EASY PEASY INSURTECH) усвідомлює і надає повну письмову згоду (в тому числі й електронну) на збір, зберігання й обробку Компанією своїх персональних даних, зокрема: прізвища, ім’я, по-батькові, дати та місця народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстрації місця проживання), номерів засобів зв’язку, у тому числі: номеру телефону/факсу (в тому числі робочого, мобільного, номеру телефону за адресою реєстрації місця проживання або фактичного проживання), адреси електронної пошти, даних паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує особу Клієнта/паспортних даних або даних іншого документа, що посвідчує особу Клієнта (в тому числі серії, номеру, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, а також всієї іншої інформації, зазначеної в такому/таких документі(-ах)), ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки, сімейного стану, рівня освіти, спеціальності/професії, трудової діяльності (в тому числі, місця роботи, посади, стажу та досвіду роботи), соціального та майнового стану, рівня доходів, фотографій, інформацію про Клієнта як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника іншої особи, даних свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця.

Клієнт зобов'язується повідомляти в письмовій формі Компанію при бажанні виключити свої персональні дані з баз даних Сайту.

Клієнт не має права використовувати Сайт та інші сервіси Компанії, у випадку незгоди з умовами даної Політики.

Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої Компанією в результаті користування Клієнтом Сайту, іншими сервісами (зокрема, мобільним додатком EASY PEASY INSURTECH) та/або заповнення будь-яких форм, в тому числі і з персональними даними Клієнтів, здійснюється Компанією відповідно до законодавства України, норм міжнародного права.

Користуючись Сайтом та іншими сервісами Компанії (зокрема, мобільним додатком EASY PEASY INSURTECH) Клієнт також надає Компанії згоду на використання відкритих мережевих сервісів для отримання/зберігання/обробки інформації, яка містить інформацію з обмеженим доступом, та персональних даних Клієнта, відповідно Компанія  має право використовувати відкриті мережеві сервіси для отримання/зберігання/обробки інформації, яка містить інформацію з обмеженим доступом і персональних даних Клієнта.

При користуванні Сайтом та/або оформленні страхових продуктів, персональні дані можуть передаватися таким третім особам як: страхові компанії та страхові посередники, системи зі збору статистики відвідувань Сайту, банківські установи, НБУ, сервіси з надання данних з відкритих державних реєстрів, тощо.

При користуванні Сайтом, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Клієнта, що не відносяться до персональних, наприклад: IP-адреса Клієнта, дані про місцезнаходження Клієнта, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Клієнта, наявність або відсутність у комп'ютері Клієнта конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Клієнта.

Доступ до особистої інформації користувача здійснюється через систему авторизації з логіном і паролем. Клієнт зобов'язується самостійно забезпечити збереження авторизаційних даних, ні в якому разі не розголошувати їх третім особам. Будь-які зміни особистої інформації, внесені за допомогою авторизаційних даних, будуть вважатися здійсненими особисто користувачем.